Geoportál Košického samosprávneho kraja | Úspech Geoportálu KSK pri hodnotení župných otvorených dát

31.08.2022 Autor: Geoportál KSK

Úspech Geoportálu KSK pri hodnotení župných otvorených dát

Úspech Geoportálu KSK pri hodnotení župných otvorených dát

Jedným z hlavných poslaní Geoportálu KSK je, že slúži ako platforma na zverejňovanie otvorených geopriestorových dát o Košickom kraji. Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) zverejňuje už od roku 2011 rebríček otvorenosti samospráv, v ktorom hodnotí úroveň transparentnosti samosprávnych krajov a 100 miest. Tento rok bol premiérovo do rebríčka pridaný indikátor Úroveň zverejňovania datasetov ako otvorených dát (portál otvorených dát, OpenAPI, georeferenčné údaje, vizualizácie, rozsah datasetov, datasety s vysokou pridanou hodnotou), na ktorého zostavení sa podieľala aj OZ Alvaria.

Košický samosprávny kraj sa spolu s Prešovským samosprávnym krajom stal lídrom medzi krajmi v poskytovaní otvorených údajov.

Hodnotené boli nasledovné indikátory úrovne zverejňovania otvorených dát:

– existencia portálu otvorených dát
– počet zverejňovaných datasetov
– existencia georeferenčných otvorených dát
– existencia OpenAPI
– koľko aplikácií/vizualizácií existuje nad otvorenými dátami?
– zverejňuje samospráva aspoň 5 datasetov z publikačného minima?
– zverejňuje samospráva aspoň 1 dataset s vysokou pridanou hodnotou? – téma mobilita
– zverejňuje samospráva aspoň 1 dataset s vysokou pridanou hodnotou? – téma životné prostredie

Viac informácií o hodnotení samosprávnych krajov sa môžete dočítať v článku OZ Alvaria: https://www.alvaria.sk/hodnotenie-zupnych-otvorenych-dat-aky-je-sucasny-stav/

aplikácia s prehľadom hodnotení krajov


Ďalšie články