Geoportál slúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape (priestorové informácie). Cieľovými skupinami používateľov platformy sú...

geo-arrow

geo-arrowÚrad KSK

pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií a vhodné nastavenie politík v niekoľkých oblastiach života (regionálny rozvoj, zdravotníctvo, sociálna oblasť,…)

geo-arrow

geo-arrowVerejnosť

z dôvodu transparentného poskytovania širokospektrálnych informácií o regióne

geo-arrow

geo-arrowSamospráva

informácie o regióne až na úroveň obcí, pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií

geo-arrow

geo-arrowPodnikateľský sektor

pre monitorovanie a analýzu demografických a ekonomických ukazovateľov v priestore a následne rozhodovanie sa na základe týchto informácií

geo-arrow

geo-arrowAkademický sektor

pre štúdium a skúmanie rôznych skutočností a javov v regióne, pre využitie mapových podkladov v seminárnych alebo záverečných prácach


Základné pojmy

datovy-katalog

datovy-katalogDátový katalóg

V katalógu nájdete datasety, ktoré sa bezprostredne dotýkajú územia samosprávneho kraja. V dátovom katalógu sú zahrnuté pôvodné dáta samosprávneho kraja a taktiež dáta, ktoré sa o kraji zbierajú na národnej úrovni. Každý dataset má svoje metadáta (dáta o dátach), ktoré popisujú o aký typ dát ide, čo predstavujú a z akého zdroja sú čerpané. Všetky datasety (a metadáta) je možné priamo z katalógu stiahnuť vo formáte CSV alebo si ich jednoducho pridať ako vrstvu do mapového prehliadača.

mapovy-prehliadac

mapovy-prehliadacMapový prehliadač

Online mapový prehliadač, ktorý slúži na prehliadanie a analýzu priestorových dát. Umožňuje pridať dáta z dátoveho katalógu, vrstviť jednotlivé dáta nad sebou, merať, porovnávať a pod. Z prostredia mapového prehliadača je možné stiahnuť dáta nielen vo formáte CSV či JSON, ale aj v iných formátoch pre priestorové údaje (GML, KML, SHP).

tematicka-mapa

tematicka-mapaTematická mapa

Slúži na jednoduché, rýchle a zrozumiteľné poskytnutie informácií v čo najdostupnejšej a najjednoduchšej forme. Kombináciou vrstiev a pohľadov cez jednotlivé ukazovatele je možné priblížiť používateľovi tematický obsah v danom území.

dashboard

dashboardDashboard

Je pohľad na geografické informácie a údaje, ktoré vám umožňujú monitorovať udalosti, prijímať rozhodnutia, informovať ostatných a sledovať trendy. Dashboardy sú navrhnuté tak, aby zobrazovali viacero vizualizácií na jednom mieste. Ponúkajú komplexný pohľad na údaje a poskytujú kľúčové informácie pre rozhodovanie.