Množstvo dát, s ktorým sa v súčasnosti stretávame vygenerovalo aj množstvo nástrojov, s ktorými sa snažíme tieto dáta spracovávať, interpretovať a rozumieť im.

katalog

katalog Dátový katalóg / GeoNetwork

Katalóg otvorených a geolokovaných údajov na prezeranie a stiahnutie.

mapovy-prehliadac

mapovy-prehliadacMapový prehliadač – MapStore

Online mapový prehliadač, ktorý slúži na prehliadanie a analýzu priestorových dát. Umožňuje pridať dáta z Dátoveho katalógu KSK, vrstviť jednotlivé dáta nad sebou, merať, porovnávať a pod.

server

serverSlužby / GeoServer

Základný nástroj na ukladanie, zdieľanie a vykresľovanie priestorových dát formou služieb (WMS, WMTS, WFS, CSW služby), na ktoré je možné sa pripojiť a konzumovať poskytované dáta. Poskytované služby sú štandardizované podľa OGC štandardov.

tematicka-mapa

tematicka-mapaAplikácie / Tematické mapy

Webmapové aplikácie a dashboardy – množstvo dát nám umožňuje aj množstvo pohľadov ako môžeme na tieto dáta nazerať. Tematické webmapové aplikácie, ako aj dashboardy, zachytávajú konkrétne pohľady na danú problematiku. Každá webmapová tematická aplikácia je postavená na zdrojoch z Dátového katalógu KSK a snaží sa sprostredkovať komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.