Aplikácie

Tematické webmapové aplikácie zachytávajú konkrétne pohľady na danú problematiku. Každá aplikácia je postavená na zdrojoch z Dátového katalógu KSK, obsahuje viaceré vrstvy a snaží sa sprostredkovať komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.Aplikácie sú postupne dopĺňané a aktualizované.

svg-icon

Administratívne hranice

svg-icon

Cestovný ruch

svg-icon

Cyklotrasy

svg-icon

Časová dostupnosť miest

svg-icon

Doprava

svg-icon

Dotácie 2021

svg-icon

Dotácie 2022

svg-icon

Ekológia

svg-icon

Chránené územia

svg-icon

Klimatická zmena

svg-icon

Kultúra

svg-icon

Kvalita ovzdušia

svg-icon

Majetok KSK

svg-icon

Obyvateľstvo - Demografia

svg-icon

Obyvateľstvo - Práca

svg-icon

Odpadové hospodárstvo

svg-icon

Povodňové ohrozenie

svg-icon

Projekty IROP

svg-icon

Pracovné ponuky

svg-icon

Rómske komunity

svg-icon

Sociálne služby

svg-icon

Školstvo

svg-icon

Územný plán kraja

svg-icon

Územné plánovanie obcí

svg-icon

Vodovody a kanalizácie

svg-icon

Zdravotníctvo