Geoportál Košického samosprávneho kraja | Index sociálneho pokroku (SPI) v Košickom kraji

09.02.2023 Autor: Geoportál KSK

Index sociálneho pokroku (SPI) v Košickom kraji

Index sociálneho pokroku (SPI) v Košickom kraji

Index sociálneho pokroku – Social Progress Index (SPI) je jedným z najprepracovanejších svetových systémov vyvinutých pre meranie spoločenského rozvoja. Ide o prvý systém, ktorý meria spoločenský rozvoj nezávisle na ekonomických ukazovateľoch a poskytuje podrobný prehľad o tom, či majú obyvatelia prístup k širokej škále oblastí, podľa ktorých sa hodnotí sociálny rozvoj, ako sú napr. základné služby, príležitosti, lekárska starostlivosť, vzdelanie, bývanie, práva a sloboda bez diskriminácie a ďalšie.

V rámci projektu „Inteligentý a lepší Košický samosprávny kraj“ bol na Úrade KSK v spolupráci s odborníkmi zo svetovej organizácie Social Progress Imperative vytvorený SPI za KSK, ktorý je súčasťou nového PHRSR KSK na roky 2023-2027 (2030).

Viac informácií o SPI nájdete na https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rozvoj-regionu/phrsr-ksk-roky-2022-2027/index-socialneho-pokroku/

Dáta za jednotlivé okresy Košického kraja v rokoch 2015 – 2020 sú prehľadne vizualizované v nasledujúcej Power BI aplikácii: 

Datasety SPI za Košický kraj budú publikované aj v katalógu Geoportálu KSK.


Ďalšie články