app

Aplikácie

Prehliadanie dát jednoduchým a prívetivým spôsobom prostredníctvom tematických mapových aplikácií.

katalog

Katalóg

Prístup ku datovému katalógu otvorených a geopiestorových údajov o Košickom kraji na prezeranie a stiahnutie.

mapa

Mapa

Mapový prehliadač pokročilejší online mapový nástroj na prehliadanie a analýzu geodát z katalógu vo vrstvách.