Geoportál Košického samosprávneho kraja | Program konferencie EastGIS 2023

03.11.2023 Autor: Geoportál KSK

Program konferencie EastGIS 2023

Program konferencie EastGIS 2023

Program konferencie
30. 11. 2023

Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

  

Blok A (9:00-11:00) – Územné plánovanie a perspektívy

• Regionálne digitálne územné plánovanie – výzvy a plány do budúcnosti
Peter Serfözö (Košický samosprávny kraj)

• Nová legislatíva ako nástroj územného plánovania budúcnosti
Milota Sidorová (Úrad územného plánovania a výstavby)

• Výskum digitálnej transformácie na Slovensku pri zavádzaní novej stavebnej a územnoplánovacej legislatívy
Martina Zeleňáková, Marcela Bindzárová Gergeľová, Stanislav Ondáš (Technická univerzita v Košiciach)

GIS analýzy ako základ pre vytvorenie stratégie metropolitného priestorového rozvoja – prípadová štúdia funkčnej mestskej oblasti Rzeszow (Poľsko)
Greg Wolszczak (Svetová banka)

• Digitálne spracovanie a zverejňovanie územných plánov
Martin Baloga (Slovenská komora architektov)

  

Blok B (11:00-12:30) – GIS a geografia v územnom plánovaní a urbanizme

• Význam infraštruktúry priestorových informácií pre územné plánovanie
Martin Tuchyňa (Ministerstvo životného prostredia SR)

• Vybrané geografické aspekty populačného vývoja v KSK
Ladislav Novotný (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

• Rozvoj regionálnej dopravy v prostredí modelov GIS
Matúš Bizoň (o.z. Inštitút priestorového plánovania)

• GIS – účinný podporný nástroj pre plánovanie kostrovej siete cyklotrás a prezentáciu tematiky pri tvorbe ÚPN regiónu
Bibiana Matľák, Roman Pavlík (Prešovský samosprávny kraj)

• Integrácia geoinformatických technológií v územnom plánovaní a riadení samospráv: Synergia GIS, otvorených geodát a nástrojov diaľkového prieskumu Zeme
Ján Kaňuk (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

  

Blok C (13:30-15:15) – Diaľkový prieskum zeme a Klimatická zmena

• Digital Earth for Resilience
Pierre Chrzanowski (Svetová banka)

• ESA – otvorený prístup k satelitným dátam a ich analýzy
Katarína Pukanská (Technická univerzita v Košiciach)

• Projekt Space Cartographer
Marek Kožarik (Geodeticca Vision)

• Vplyv klimatických zmien na životné prostredie
Martina Zeleňáková, Hany Farhat Abd-Elhamid, (Technická univerzita v Košiciach)

• Riešenie zmeny klímy prostredníctvom udržateľného zavádzania technológií diaľkového prieskumu Zeme
Alex Chunet (Svetová banka/Európska vesmírna agentúra)

  

Blok D (15:15-16:30) – GIS a budovanie partnerstiev

• „Dáta v priestore“ – budovanie regionálnej infraštruktúry priestorových informácií – Geoportál KSK
Martin Pukančík (Košický samosprávny kraj)

• Metropola Rennes (Francúzko): otvorené nástroje a štandardizácia údajov na riešenie rastu miest a klimatických zmien
Maël Reboux (Rennes Métropole)

• EUthmappers – budovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania pomocou OpenStreetMap
Miloslav Michalko (Prešovská univerzita v Prešove)

• Využitie Geoportálu KSK vo výučbe na Ústave geografie PF UPJŠ
Ondrej Tokarčík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Program workshopov
1. 12. 2023

Miesto konania: Technicom, Boženy Němcovej 5, Košice

Bližšie informácie o jednotlivých workshopoch sa dozviete v ich stručných abstraktoch. (workshopy budú prebiehať od 09,00 – do 14,30)

1. Tvorba mapy v prostredí QGIS
Ondrej Tokarčík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

2. Základy práce v ArcGIS Pro
Marcela Bindzárová Gergeľová, Martina Zeleňáková (Technická univerzita v Košiciach)

3. Ako používať mapový prehliadač a zverejnené dáta – Geoportál KSK
Martin Pukančík (Košický samosprávny kraj)

4. Mapathon, moderná cesta ku geo-dobrovoľníctvu
Janka Michalková (Prešovská univerzita v Prešove)

5. Základy SQL a PostGIS
Peter Hanečák, Jean Pommier (Svetová banka)

6. Tvorba webmapovej aplikácie v prostredí mviewer
Ondrej Tokarčík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

7. Terénne mapovanie pomocou otvorených platforiem
Miloslav Michalko (Svetová banka)

8. DataHub – inteligentný a efektívny spôsob práce s otvorenými údajmi 
Florent Gravin  (Svetová banka) – v angličtine

9. Ako na transformáciu vektorových dát (GDAL/OGR a VRT)
Jean Pommier  (Svetová banka) – v angličtine

10. Otvorené dáta na Slovensku – aktuálny stav a výzvy na regionálnej a miestnej úrovni
Iveta Hupková, Peter Hanečák  (Svetová banka)


Ďalšie články