Geoportál Košického samosprávneho kraja | Zoznam workshopov na konferencii EastGIS 2023

03.11.2023 Autor: Geoportál KSK

Zoznam workshopov na konferencii EastGIS 2023

Dátum a čas konanie: 1. 12. 2023 (od 09,00 – do 14,30)
Miesto konania: Technicom, Boženy Němcovej 5, Košice.

 

Každý workshop bude trvať dve hodiny. Workshopy sú rozdelené do dvoch blokov – doobedný a  poobedný, pričom 5 workshopov sa bude odohrávať paralelne. Po prihlásení sa na workshop, Vám zašleme ďalšie informácie.

 1. Tvorba mapy v prostredí QGIS

Lektor: Ondrej Tokarčík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

V rámci workshopu sa účastníci oboznámia so softvérom QGIS, ktorý patrí medzi softvéry s otvoreným kódom (open-source). V prvej časti workshopu bude predstavený samotný softvér – jeho používateľské prostredie a vybrané funkcie, ako aj geopriestorové údaje, s ktorými je v tomto softvéri možné pracovať. Účastníci sa naučia spracovať existujúce geopriestorové údaje (údajové vrstvy) a vytvoriť si svoje vlastné. Druhá časť workshopu bude zameraná na tvorbu mapových výstupov z dostupných údajov, teda na nastavenie symboliky a hierarchie dátových vrstiev, na správne rozmiestnenie kompozičných prvkov mapy a nastavenie parametrov mapového výstupu.

Potrebné vybavenie: laptop, QGIS

Požadované zručnosti: základné digitálne zručnosti


2. Základy práce v ArcGIS Pro

Lektorky: Marcela Bindzárová Gergeľová, Martina Zeleňáková (Technická univerzita v Košiciach)

Tento workshop je zameraný na priblíženie a zoznámenie sa s prácou v prostredí ArcGIS Pro. Cieľom workshopu je získať tie najpodstatnejšie informácie v skrátenej forme o dostupných možnostiach, ktoré prostredie ArcGIS Pro ponúka pre: oblasť správy priestorových údajov, vytvárania účelových mapových kompozícií prostredníctvom dostupnej skupiny symbolizovaných tematických informačných vrstiev (rôznych dátových formátov), s prepojením na zobrazenie vybranej skupiny priestorových datasetov v 3D scéne. Workshop je určený pre záujemcov s minimálnymi, respektíve žiadnymi skúsenosťami s užívateľským prostredím ArcGIS Pro.

Tematické zameranie workshopu: Založenie projektu v prostredí ArcGIS Pro, Predstavenie užívateľského prostredia ArcGIS Pro/základné nastavenia projektu, Pridanie/načítanie skupiny priestorových údajov (vektorové, rastrové, iné – sprístupnenie dát prostredníctvom dostupných webových mapových služieb) do prostredia vytvoreného projektu, Atribútová tabuľka a jej možnosti, Základná a pokročila symbolizácia – pravidlá a možnosti vizualizácie priestorových údajov, Tvorba mapovej kompozície, Možnosti zobrazenia dát v 3D scéne.

Potrebné vybavenie: laptop, ArcGIS Pro (napr. bezplatná skúšobná licencia)

Požadované zručnosti: základné digitálne zručnosti


3. Ako používať mapový prehliadač a zverejnené dáta – Geoportál KSK 

Lektor: Martin Pukančík (Košický samosprávny kraj)

Na tomto workshope sa dozviete, ako pracovať s Geoportálom KSK a jeho dátami, ako si vytvoriť vlastnú mapovú aplikáciu, čo všetko sa dá robiť s vrstvami, aké sú funkcie MapStore. Vysvetlíme si, ako sú prepojené jednotlivé prvky Geoportálu – katalóg, mapa a GeoServer. Vyskúšame si, ako vytvárať a zdieľať výstupy z mapovej aplikácie.

Potrebné vybavenie: laptop, webový prehliadač, používateľské konto na Geoportáli KSK

Požadované zručnosti: základné digitálne zručnosti


4. Mapathon, moderná cesta ku geo-dobrovoľníctvu

Lektorka: Janka Michalková (Prešovská univerzita v Prešove)

Objavte dynamický svet moderného geo-dobrovoľníctva na našom workshope “Mapaton”. Je to vstupná brána k tomu, aby ste z pohodlia vlastného počítača mali dosah na reálny svet. Odhalíme význam Mapatonov, čiže koordinovaných mapovacích podujatí, ktoré spájajú ľudí z rôznych prostredí bez ohľadu na ich vek, pohlavie, vzdelanie alebo zručnosti.

Potrebné vybavenie: laptop s myšou, používateľské konto na OpenStreetMap

Požadované zručnosti: základné digitálne zručnosti


5. Základy SQL a PostGIS

Lektori: Jean Pommier, Peter Hanečák  (Svetová banka)

Počas workshopu sa zameriame na najzákladnejšie a najbežnejšie databázové požiadavky (queries), ktoré človek potrebuje pri práci s údajmi v geoportáli. Účastníci si môžu priniesť vlastný počítač s už nainštalovanou databázou PostgreSQL/PostGIS a následne môžu začať experimentovať s údajmi a požiadavkami.

Potrebné vybavenie: laptop, databáza PostgreSQL/PostGIS

Požadované zručnosti: základné digitálne zručnosti


6. Tvorba webmapovej aplikácie v prostredí Mviewer

Lektor: Ondrej Tokarčík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Na wokshope si účastníci vyskúšajú platformu „Mviewer“, prostredníctvom ktorej sa vizualizujú publikované dáta. Úpravou zdrojového kódu vo formáte XML si vytvoria svoje vlastné finálne mapové aplikácie obsahujúce podkladové mapy, dátové vrstvy či informácie o konkrétnej aplikácii.

Potrebné vybavenie: laptop, webový prehliadač, používateľské konto na Geoportáli KSK, Notepad++

Požadované zručnosti: základné digitálne zručnosti


7. Terénne mapovanie pomocou otvorených platforiem

Lektor: Miloslav Michalko (Svetová banka)

Workshop predstaví účastníkom nástroje otvoreného terénneho mapovania. Budeme sa zaoberať tým, ako zbierať a uchovávať dáta z terénneho mapovania. Vyskúšame si dve možnosti, jednu pre jednoduché online mapovanie a druhú pre pokročilé postupy mapovania v teréne.

Potrebné vybavenie: laptop, webový prehliadač, QGIS, smartfón s mobilnými dátami

Požadované zručnosti: základné digitálne zručnosti a základy QGIS


8. DataHub – a smart and efficient way to work with open data (workshop in english)

Lecturer: Florent Gravin  (World Bank)

The KSK geo platform has been augmented with advanced tools designed to assist users, partners, and stakeholders in maximizing the value of their datasets. Centered around the GeoNetwork metadata catalog, we’ll delve into the datafeeder, demonstrating how users can effortlessly upload their datasets to the platform. This process will autonomously generate metadata for the datasets and make them accessible through web services. Next, we’ll navigate the Datahub, KSK’s innovative data portal that seamlessly integrates geospatial and open data ecosystems. A tour of the Datahub’s feature panel will showcase its capability to simplify understanding of a region, emphasizing a data-driven approach. In conclusion, we’ll discuss how GeoNetwork can extract data from open data portals, positioning the Datahub as the central repository for all organizational data.

Expected equipment: laptop

Expected skills: (TBA)


9. Handling vector data transformations  with GDAL/OGR and VRT (workshop in english)

Lecturer: Jean Pommier  (World Bank)

We will see how the VRT format can be used as a basis for data transformation and publication flow. The OGR library supports an enormous number of data formats for input and output, including remote sources (URL). VRT allows to define a mapping between an input and an output. Combined together, we can achieve a lot of interesting data transformations. We will explore those possibilities together, with the help of a dedicated web service for those who are not comfortable running ogr2ogr (command-line software) on their machine.

Expected equipment:  laptop with web browser, excel/openoffice calc, QGIS desktop is a plus but optional.

Expected skills: moderate digital skills (the topic is technical but most of it should be accessible to anybody that knows how to use a spreadsheet app. Might get more technical at the end)10. Otvorené dáta na Slovensku – aktuálny stav a výzvy na regionálnej a miestnej úrovni

Lektori: Iveta Hupková, Peter Hanečák (Svetová banka)

Tento workshop sa bude zaoberať súčasným stavom otvorených údajov na Slovensku a najnovšími informáciami, vývojom a úspechmi v roku 2023. Workshop vytvorí príležitosť na diskusiu o výzvach a prekážkach, s ktorými sa účastníci stretávajú pri publikovaní a opätovnom používaní otvorených údajov, s dodatočnou časťou venovanou otázkam a odpovediam.

Potrebné vybavenie: –

Požadované zručnosti: –


Ďalšie články