Geoportál Košického samosprávneho kraja | Prehľad kvality mostov v Košickom kraji

30.09.2022 Autor: Geoportál KSK

Prehľad kvality mostov v Košickom kraji

Prehľad kvality mostov v Košickom kraji

Slovenská správa ciest (SSC) zverejňuje viaceré otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu je možné spracovať podrobné dáta o mostoch v Košickom kraji a vizualizovať ich napr. pomocou nástroja dashboard PowerBI. V dashboarde sú dostupné dáta za rok 2020 (k 1.1.2021) a rok 2021 (k 1.1.2022), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny.

Podľa evidencie SSC sa v Košickom kraji nachádzalo v roku 2021 spolu 885 mostov, z toho 680 na cestách II. a III. triedy. Z celkového počtu mostov je 338 v zlom a veľmi zlom stavebno-technickom stave a 10 mostov je v havarijnom stave (spolu 39%). Najviac mostov je v okrese Košice-okolie (249, t.j. 28% z celkového počtu mostov v Košickom kraji) . Vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (správcom je Správa ciest KSK) je spolu 661 mostov.

Bližšie štatistiky o stave mostov si môžeme pozrieť v spomínanom dashboarde:


Ďalšie články