Geoportál Košického samosprávneho kraja | Dotácie Košického samosprávneho kraja za rok 2021

24.05.2022 Autor: Geoportál KSK

Dotácie Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Dotácie Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Košický samosprávny kraj (KSK) každoročne vyhlasuje výzvy na poskytnutie dotácií. Dotácie sú poskytované v rámci Dotačnej schémy a Individuálnych dotácií KSK.

Cieľom poskytnutia pomoci formou dotácií  je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Košického kraja prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu územia kraja.

Oblasťami podpory v rámci tejto výzvy je podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti regionálneho rozvoja v KSK, najmä:

• tvorba a ochrana životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt,
• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia obyvateľstva,
• ochrana ľudských práv a základných slobôd vrátane práv detí a mládeže,
• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
• rozvoj vedy a vzdelania,
• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
• plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života

Bližšie informácie o dotáciách: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/dotacie/

Prehľadné zobrazenie všetkých poskytnutých dotácií za rok 2021 ponúka mapová aplikácia DOTÁCIE.
Tematická mapa zobrazuje vrstvy jednotlivých dotačných výziev. Každá vrstva ponúka prehľadné zobrazenie poskytnutých dotácií v miestach sídla žiadateľa, názov projektu a presnú sumu poskytnutej dotácie. 

Tematická mapa – Dotácie KSK

Všetky zobrazené vrstvy na mape je možné prezerať v Dátovom katalógu. Každá vrstva obsahuje svoj  metadátový záznam s možnosťou stiahnutia zdrojových dát v rôznych  formátoch.

Metadáta jednotlivých vrstiev dotácií:
Individuálne dotácie Košického samosprávneho kraja za rok 2021 – 1.kolo
Individuálne dotácie Košického samosprávneho kraja za rok 2021 – 2.kolo
Dotačná schéma Košického samosprávneho kraja za rok 2021 – 1.kolo
Dotačná schéma Košického samosprávneho kraja za rok 2021 – 2.kolo
Individuálne dotácie Košického samosprávneho kraja za rok 2021 – Participácia

Prehľad dotácií samospráv  Slovenska spracovalo občianske združenie Alvaria. Podrobnejšie informácie  si môžete prečítať tu: https://www.alvaria.sk/dotacie/ 

OZ Alvaria vytvorili aj prehľadnú vizualizácia dotácií pomocou platformy Microsoft Power BI.

 


Ďalšie články