Geoportál Košického samosprávneho kraja | Geoportál KSK sa zapojil do 9. ročníka Živé IT projekty

20.02.2024 Autor: Geoportál KSK

Geoportál KSK sa zapojil do 9. ročníka Živé IT projekty

Geoportál KSK sa zapojil do 9. ročníka Živé IT projekty

V rámci finále podujatia Živé IT projekty, ktoré sa konalo v Košiciach 1.2.2024, sa zapojil aj tím pod dozorom našej organizácie. Živé IT projekty sú jedinečným vzdelávacím projektom spolupráce univerzít s praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky (KPI) FEI TUKE a združenia Košice IT Valley. V Živých IT projektov študenti spolupracujú v 4-5 členných tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov (október-január) pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne softvérový prototyp (napr. informačný systém, webové sídlo, mobilná aplikácia, cloudová aplikácia, IoT aplikácia, inteligentné rozhranie, elektronická služba). Celkovo bolo zapojených až 39 šikovných tímov TUKE a UPJŠ. Tímy študentov z rôznych odborov a fakúlt prezentovali svoje projekty odborníkom z KPI a združenia Košice IT Valley.

Košický samosprávny kraj sa do tohto podujatia zapojil ako jeden z 34 zadávateľov tém. Tento rok sa podujatie zameralo na témy Vaše mesto, samospráva a tretí sektor. KSK sa zapojilo prvýkrát z dôvodu bližšej spolupráce s univerzitami, a zapojenie študentov do aktivít KSK a tiež propagácia KSK – v tomto prípade Geoportálu KSK. V tomto projekte študenti Dermek Michal, Moumtzoglou Miltiadis, Dumnych Vasyl, Senych Oleksandr a Gokhateev Adian pod vedením Martina Pukančíka navrhli a programovali využitie geopriestorových dát a webovú mapovú aplikáciu. Riešila sa téma kvality ovzdušia v Košickom kraji. Študenti pracovali na webovej mapovej aplikácii Ovzdušie Košického kraja, kde boli vizualizované údaje o kvalite ovzdušia, znečisťujúcich látkach a alergénoch.

 

 

Link na plagát projektu

 

Víťazom podujatia bol tím č. 20 s projektom Hand gestures/braile search engine/AI chatbot. Druhé miesto obsadil tím č. 27 – AI podpora mapovania prístupnosti. Projekt tímu č. 37 s názvom Kondička sa nedá požičať sa umiestnil na treťom mieste. Sme hrdí na všetky tímy a na tím č. 36, ktorý ukázal, že geopriestorové dáta a webové mapové aplikácie majú veľký potenciál pre riešenie rôznych výziev a príležitostí v modernej spoločnosti. Ďakujeme organizátorom podujatia Živé IT projekty za príležitosť zapojiť sa do tejto zábavnej a poučnej iniciatívy. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia a na spoluprácu s ostatnými organizáciami a inštitúciami v oblasti informačných technológií a využitia geopriestorových dát.


Ďalšie články