Geoportál Košického samosprávneho kraja | Odborná prax študentov Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity

13.07.2023 Autor: Geoportál KSK

Odborná prax študentov Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity

Odborná prax študentov Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity

V rámci spolupráce medzi Košickým samosprávnym krajom a Katedrou geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity absolvovali študenti v priebehu júna 2023 odbornú prax na referáte GIS Úradu KSK. Počas praxe študenti spracovávali geopriestorové dáta z územia Košického kraja v rôznych tematických oblastiach.
Študenti sa zoznámili s infraštruktúrou Geoportálu KSK t.j. s platformou geOrchestra. Počas praxe sa naučili publikovať geodáta prostredníctvom PostGIS databázy v softvéri QGIS na GeoServer. Taktiež pracovali s platformou MapStore, v ktorej vytvorili tematické mapové aplikácie.

Mapové aplikácie vytvorené študentmi:

Cesta hrdinov SNP

Cykloturistika Slovenský raj

Geológia KSK

Kultúrne pamiatky v KSK


Ďalšie články