Geoportál Košického samosprávneho kraja | Doprava Košického kraja

17.11.2023 Autor: Geoportál KSK

Doprava Košického kraja

Doprava Košického kraja

Košický samosprávny kraj je vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice a cez colné priestory. Spolu to predstavuje 557,944 km ciest II. triedy a 1 372,076 km ciest III. triedy, ako aj 660 mostných objektov. KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete. V oblasti cestnej dopravy je KSK tiež dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu. Medzi kompetencie v oblasti dráh a dopravy na dráhach spadajú regionálne vlaky a mestské dráhy. Aktuálne je železničná doprava prevádzkovaná na šiestich železničných tratiach v Košickom kraji.
Bližšie informácie o kompetenciách KSK v oblasti dopravy sa dozviete na webovej stránke Košického samosprávneho kraja.

Mapová aplikácia Doprava poskytuje priestorovú vizualizáciu oblasti dopravy Košického kraja rozdelenú do týchto skupín vrstiev:

• Cestná sieť – cesty vo vlastníctve a v správe KSK, diaľnice a rýchlostné cesty, cesty 1., 2., 3. triedy, stav mostov
• Autobusová doprava – autobusové zastávky
• Železničná doprava – železničné trate, železničné zastávky
• Cyklodoprava – požičovne bicyklov a elektrobicyklov, cyklotrasy, medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 11
• Časová dostupnosť miest – časová dostupnosť jednotlivých miest kraja autom v minútach
• Ostatné – hraničné priechody, letiská


Ďalšie články