Geoportál Košického samosprávneho kraja | Cestovný ruch a turizmus Košického kraja

23.10.2023 Autor: Geoportál KSK

Cestovný ruch a turizmus Košického kraja

Cestovný ruch a turizmus Košického kraja

Mapová aplikácia Turizmus zobrazuje priestorové dáta, ktoré súvisia s cestovným ruchom a jeho rozvojom v Košickom kraji. Na rozvoji cestovného ruchu v kraji sa podieľajú predovšetkým referenti cestovného ruchu na Odbore regionálneho rozvoja KSK. Ich práca je založená na spolupráci s aktérmi v cestovnom ruchu nielen na území kraja, ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Mapová aplikácia obsahuje vrstvy rozdelené do 4 skupín:
1. Organizácie cestovného ruchu (Sídla OCR, Členské obce oblastných OCR)
2. Záujmové body (Turistické informačné centrá, Lokality UNESCO, Jaskyne, Turistické prístrešky, Turistické informačné tabule, Vyhliadkové miesta, Piknikové miesta, Turistické smerovníky)
3. Chodníky a cyklotrasy (Turistické chodníky, Náučné chodníky, Cyklotrasy)
4. Ubytovacie zariadenia (okresy) (Počet ubytovacích zariadení, Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach, Počet návštevníkov ubytovacích zariadení, Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach)

Prvé tri kategórie obsahujú predovšetkým bodové a líniové vrstvy, ktoré zobrazujú nielen polohu záujmových miest, ale aj ich atribúty. Po kliknutí na bod alebo líniu je teda možné zistiť informácie o danom mieste, prípadne je možné prekliknúť sa na webovú stránku s ďalšími informáciami o objekte.
Zdrojom dát sú databázy Odboru regionálneho rozvoja KSK a platforma OpenStreetMap.

 

Posledná skupina dát (Ubytovacie zariadenia) obsahuje štatistiky otvorených údajov Štatistického úradu SR o ubytovacích zariadeniach od roku 2001 po 2016 za jednotlivé okresy kraja. Po kliknutí na konkrétny okres sa zobrazí aj prehľadový graf popisujúci štatistické údaje za spomínané časové obdobie a jednotlivé okresy kraja.


Ďalšie články