Geoportál Košického samosprávneho kraja | Ekonomická aktivita obyvateľstva

17.03.2023 Autor: Geoportál KSK

Ekonomická aktivita obyvateľstva

Ekonomická aktivita obyvateľstva

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVaR) poskytuje rôzne mesačné štatistiky o uchádzačoch o zamestnanie (nezamestnaných) a tiež o voľných pracovných miestach. Tieto základné štatistické ukazovatele o evidovaných údajov v informačných systémoch UPSVaR sú poskytované aj vo forme otvorených údajov (Mesačné štatistiky – otvorené údaje). Otvorené údaje ekonomických štatistík poskytuje aj Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Tieto dva zdroje dát boli použité pri tvorbe mapovej aplikácie Ekonomická aktivita obyvateľstva Košického kraja.

Otvorené údaje UPSVaR

Mapová aplikácia Ekonomická aktivita obyvateľstva Košického kraja obsahuje priestorovú vizualizáciu spomínaných otvorených údajov hlavne z UPSVaR a niektoré aj z ŠÚ SR.


Údaje sú tematicky rozdelené do 3 skupín:
1. Nezamestnanosť – štatistiky o uchádzačoch o zamestnanie evidovaných UPSVaR
2. Voľné pracovné miesta – štatistiky o voľných pracovných miestach z UPSVaR
3. Ekonomické štatistiky – štatistiky ŠÚ SR o priemernej mzde, podnikateľoch, živnostníkoch

Okrem mapových vrstiev aplikácia poskytuje ku každej vrstve prehľadový graf s časovým vývojom daného ukazovateľa s údajmi v mesačnej periodicite. Na základe poskytnutia API rozhrania údajov UPSVaR a ŠÚ SR je proces aktualizácie dát zautomatizovaný harvestovaním.

Ukážka z mapovej aplikácie


Ďalšie články