Geoportál Košického samosprávneho kraja | Zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji

30.04.2023 Autor: Geoportál KSK

Zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji

Zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji

Na Geoportáli KSK sú spracovávané aj informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podrobné informácie o zdravotníckych zariadeniach poskytuje portál e-VÚC. Tento portál sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. V oblasti zdravotníctva sú doplnené aj údajmi MZ SR, ŠÚKL a RÚVZ. Zdravotnícke informácie sú denne aktualizované.

Portál e-VÚC

Priestorovú vizualizáciu všetkých údajov o zdravotníckych zariadeniach v Košickom samosprávnom kraji z tohto portálu sme spracovali do mapovej aplikácie ZDRAVOTNÍCTVO.
Mapová aplikácia obsahuje podrobné informácie (presná adresa, kontakt, ordinačné hodiny, zazmluvnené poisťovne, neprítomnosti a zastupovanie lekárov a pod.) o zdravotníckych zariadeniach. Denná automatická aktualizácia dát je zabezpečená harvestovaním údajov z portálu e-VÚC.

Údaje sú rozdelené do 2 kategórií:
1.) Ambulantné zdravotnícke zariadenia – všeobecné ambulancie, špecializované ambulancie, ambulancie zubného lekárstva, ambulantné pohotovostné služby
2.) Ďalšie zdravotnícke zariadenia – ústavné zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilné odberové miesta

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok (ukážka z mapovej aplikácie ZDRAVOTNÍCTVO)


Ďalšie články