Geoportál Košického samosprávneho kraja | Projektové zámery miest a obcí v Košickom kraji

21.09.2022 Autor: Geoportál KSK

Projektové zámery miest a obcí v Košickom kraji

Projektové zámery miest a obcí v Košickom kraji

Odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (ORR KSK) využíva pri príprave strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického kraja (PHRSR) moderné nástroje pre vizualizáciu dát.

V snahe čo najlepšie identifikovať investičné potreby z územia, realizoval ORR KSK v roku 2021 zber projektových zámerov, do ktorého sa mohli zapojiť starostovia miest a obcí z Košického kraja.

Za účelom vizualizácie zozbieraných projektových zámerov pripravili analytici ORR KSK prehľadný dashboard (aplikáciu) zverejnenú na Geoportáli Košického kraja, , ktorá priestorovo vizualizuje projektové zámery súvisiace s prípravou nového PHRSR.

KSK eviduje zo strany miestnych samospráv 2611 projektových zámerov, ktorých detailný prehľad po strategicko-plánovacích regiónoch (SPR), okresoch, mestách, či oblastiach je dostupný okrem Power BI dashboardu, v podobe zdrojových dát v Dátovom katalógu na Geoportáli Košického kraja.

Tieto inovatívne výstupy a nástroje majú poslúžiť zainteresovaným pri spracovaní strategického dokumentu PHRSR, ale aj pri nastavovaní nového programového obdobia, konkrétne pri správnom strategickom plánovaní a manažovaní územia.

V dashborde sú zobrazené prehľady projektových zámerov podľa okresov, strategicko-plánovacích regiónov, prepočty podľa počtu obyvateľov a ďalšie. Nachádza sa tu aj rozčlenenie podľa cieľov Politiky súdržnosti EÚ 2021 -2027: 1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, 2. Ekologickejšia a nízkouhlíková Európa, 3. Prepojenejšia Európa, 4. Sociálnejšia Európa, 5. Európa bližšie k občanom.

 

 


Ďalšie články