Geoportál Košického samosprávneho kraja | Povodňové ohrozenie územia

16.12.2022 Autor: Geoportál KSK

Povodňové ohrozenie územia

Povodňové ohrozenie územia

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Bystrica vytvoril matematickým hydrodynamickým modelom MIKE Flood simuláciu ustáleného nerovnomerného prúdenia vody. Výsledkom tohto modelu je zobrazenie výskytu povodní pri 5, 10, 50, 100 a 1000 ročnej vode, ktoré je vizualizované vektorovými líniovými vrstvami – záplavové čiary. Ďalšími atributmi sú hĺbka (m) a rýchlosť prúdenia vody (m/s).

Tieto atribúty sú súčasťou máp povodňového ohrozenia územia, ktoré boli vypracované v súlade s legislatívou SR a medzinárodnými Smernicami. Ich sprostredkovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Bližšie informácii nájdete na: http://mpompr.svp.sk/

Geoportál KSK spracoval prehľadné zobrazenie týchto dát v mapovej aplikáci Povodňové ohrozenie územia KSK (SVP, š. p.), ktorá obsahuje 15 tematických máp:

Q5 Záplavové územie – Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za päť rokov
Q10 Záplavové územie – Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za desať rokov
Q50 Záplavové územie – Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za päťdesiat rokov
Q100 Záplavové územie – Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za sto rokov
Q1000 Záplavové územie – Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za tisíc rokov
Q5 – Hĺbka vody pri 5 ročnej vode
Q10  – Hĺbka vody pri 10 ročnej vode
Q50 – Hĺbka vody pri 50 ročnej vode
Q100 – Hĺbka vody pri 100 ročnej vode
Q1000 – Hĺbka vody pri 1000 ročnej vode
Q5 – Rýchlosť prúdenia vody pri 5 ročnej vode
Q10 – Rýchlosť prúdenia vody pri 10 ročnej vode
Q50 – Rýchlosť prúdenia vody pri 50 ročnej vode
Q100 – Rýchlosť prúdenia vody pri 100 ročnej vode
Q1000 – Rýchlosť prúdenia vody pri 1000 ročnej vode


Ďalšie články