×

Informácie o tematickej mape

Atlas rómskych komunít 2004, 2013, 2019

Zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít je jedným z komponentov iniciatívy Európskej komisie "Catching-up Regions" realizovanej v Košickom samosprávnom kraji v spolupráci so Svetovou Bankou.

Projekt Atlas rómskych komunít realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, a slúži ako primárny zdroj údajov pre štátne politiky v oblasti integrácie rómskych komunít. Vznikol v roku 2004, bol aktualizovaný v roku 2013 a posledná verzia vyšla v roku 2019. Atlas zachytáva reálny stav infraštruktúry obcí s prítomnosťou rómskych komunít. V uplynulom období sa stal užitočným najmä v súvislosti s cielením štátnych integračných politík a podporou z fondov EÚ. V Atlase sú spracované témy ako početnosť komunít, typy obydlí, prístup k vodovodu, kanalizácii, vykurovaniu, pokrytie terénnou sociálnou prácou a ďalšie.

Zdroje údajov:

Atlas rómskych komunít 2004 Atlas rómskych komunít 2013 Atlas rómskych komunít 2019